Neběháš, ale chceš být součástí?

Dobrovolníci - 2023

Pro zajištění organizace závodu je potřeba cca 30 dobrovolníků. Na této stránce je možné se závazně zaregistrovat. Každý dobrovolník musí být k 13. 5. 2023 starší 18 let.

Dobrovolník bude zdarma občerstven, dopraven na místo, kde bude pomáhat, označen pořadatelem a obdrží finanční odměnu.

Od dobrovolníka očekáváme nasazení, odpovědnost a jeho účast po dobu akce tedy 13. 5. 2023 od 07:00 hod do 13:00 hod.

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovány pro potřebu vytvoření seznamu dobrovolníků, který potřebuje pořadatel podle podmínek stanovených odborem dopravy a Policií ČR. Po závodě budou pořadatelem zlikvidovány.