Chceš být součástí závodu?

Dobrovolníci - 2024

Pro zajištění organizace závodu je potřeba cca 20 dobrovolníků. Na této stránce je možné se závazně zaregistrovat. Každý dobrovolník musí být k 11. 5. 2024 starší 18 let.

Dobrovolník bude zdarma občerstven, dopraven na místo, kde bude pomáhat a obdrží finanční odměnu.

Od dobrovolníka očekáváme nasazení, odpovědnost a jeho účast po dobu akce tedy 11. 5. 2027 od 07:30 hod do 13:00 hod.

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovány pro potřebu vytvoření seznamu dobrovolníků, který potřebuje pořadatel podle podmínek stanovených odborem dopravy a Policií ČR. Po závodě budou pořadatelem zlikvidovány.