Neběháš, ale chceš být součástí?

Dobrovolníci - 2019

Pro zajištění organizace závodu je potřeba cca 30 dobrovolníků. Na této stránce je možné se závazně zaregistrovat. Každý dobrovolník musí být k 11.5.2019 starší 18 let.

Dobrovolník bude zdarma občerstven, dopraven na místo, kde bude pomáhat, označen pořadatelem a hlavně se může těšit na afterparty S Paulie Garand v Majnlu v sobotu 11.5.2019 večer.

Od dobrovolníka očekáváme nasazení, odpovědnost a jeho účast po dobu akce tedy 11.5.2019 od 07:00 hod do 13:00 hod.

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovány pro potřebu vytvoření seznamu dobrovolníků, který potřebuje pořadatel podle podmínek stanovených odborem dopravy a Policií ČR. Po závodě budou pořadatelem zlikvidovány.