Každý kdo doběhne si ji zaslouží

Cílová medaile 2018

Každá naše medaile je tématická, v roce 2018 uplyne 150 let od narození FRANZE BARWIGA *1868 významného rodáka z nedalekého Šenova u Nového Jičína. Na medaili se nachází vyobrazení pravděpodobně jeho nejznámějšího díla Tančící sedláci. Měděnou sochu najdete uprostřed Novojičínského náměstí.

Za návrh grafiky medaile velmi děkujeme Educa SOŠ s.r.o. jmenovitě paní profesorce Mgr. BcA. Dagmar Gregorové a jejím studentům.


Medaile je zinková, povrchová úprava starozinek, 7 cm v průměru. Stužka saténová 2,5 cm.

Výrobce: Zinako


Významný představitel sochařského umění Franz Barwig začínal svou tvorbu jako řezbář lidových betlémů a restaurátor kostelů. Po studiích na odborných školách ve Vídni a v Paříži se stal úspěšným sochařem s orientací na řezbu a zároveň se uplatnil jako profesor sochařského oddělení Školy uměleckých řemesel ve Vídni. Ve svém díle se snažil zachycovat různé podoby zvířat a rozličné náměty z rolnického života.  Dílo Franze Barwiga je zastoupeno v předních uměleckých sbírkách muzeí a galerií střední Evropy.